МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ


Сондор Хилэн англи хэлний төвийн шинэ мэдээ, мэдээлэл

Шинэ сургалтууддаа элсэлт авч эхэллээ.

Шинэ оны эхний сургалтууд 01 сарын 02-нд эхэлнэ.