Мэдээ мэдээлэл


ШИНЭ БАЙР

Сургалтын чиглэлүүд


 • Бүтэн өдрийн эрчимжүүлсэн анги
 • Бүтэн өдрийн гүнзгийрүүлсэн анги
 • Өглөөний анги 06.15 - 08.15 , 08.30 - 10.30
 • Өдрийн анги 10.30 - 12.30 , 12.30 - 14.30 , 14.30 - 16.30
 • Оройн цагийн анги 16.30 - 18.30 , 18.30 - 20.30 , 20.30 - 22.30
 • Байгууллагын сургалт
 • VIP сургалт
 • ЭЕШ-д Бэлтгэх сургалт
 • Монгол багштай ярианы анги
 • Гадаад багштай ярианы анги
 • Хүүхдийн анги
 • Ганцаарчилсан
 • Хагас сайн өдрийн сургалт
 • Бүтэн сайн өдрийн сургалт
 • Радио, ТВ, Онлайнаар явагддаг зайны сургалтууд

ТУХЛАГ ОРЧИН

Зайны сургалтууд


Сондор Хилэн англи хэлний төвийн хичээлүүд