"Сондор хилэн" төвийн зуслангийн БҮРТГЭЛ явагдаж байна.

СОНДОР ХИЛЭН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ТӨВИЙН ЗУСЛАНГИЙН СУРГАЛТ   /ЕБС-ийн 5-12-р…


Онлайн цуврал хичээл №18

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2016/10/Ekh-oron-TV-18.mp4


Онлайн цуврал хичээл №17

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2016/10/Ekh-oron-TV-17.mp4


Онлайн цуврал хичээл №16

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2016/10/Ekh-oron-TV-16.mp4


Онлайн цуврал хичээл №15

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2016/10/Ekh-oron-TV-15.mp4


Онлайн цуврал хичээл №14

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2016/10/Ekh-oron-TV-14.mp4


Онлайн цуврал хичээл №13

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2016/10/Ekh-oron-TV-13.mp4