Онлайн цуврал хичээл №28

https://www.youtube.com/watch?v=Yo7h7_NLNJQ


Онлайн цуврал хичээл №27

https://www.youtube.com/watch?v=VOf9kg9L5Lk


Онлайн цуврал хичээл №26

https://www.youtube.com/watch?v=T4ceXAEDhi0


Онлайн цуврал хичээл №25

https://www.youtube.com/watch?v=yiiC6LagGH8


“Сондор хилэн” төвийн ЦАГИЙН АНГИУД

“Сондор хилэн” төвийн ирэх сарын сургалт 05...