TOEFL ITP шалгалтын оноо нь Ази, Европын 90 гаруй улсын 5000 их дээд сургуулийн тэтгэлэг болон АНУ-ын элчингээс зарлагддаг бүх хөтөлбөрүүдэд хүлээн зөвшөөрөгддөг шалгалт юм.
1. ’’Сондор хилэн’’ англи хэлний төв TOEFL ITP олон улсын англи хэлний шалгалтыг албан ёсны эрхтэйгээр зохион байгуулж байна.
2. Сондор хилэнд суралцаж байсан болон, одоо суралцаж байгаа, цаашид суралцахаар төлөвлөсөн хүн бүрийг TOEFL-ийн шалгалтад бэлдэж байна.
3. Англи хэлний багш нарыг TOEFL ITP trainer болгон сургаж байна.