Өглөөг үр бүтээлтэй өнгөрөөх хүсэлтэй ажил хэрэгч хүмүүст “Өглөөний анги” зориулагдсан. Ажил эхлэхээс өмнө замын түгжрэл аливаа стрессээс ангид өглөөний хоёр цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж, оюундаа хөрөнгө оруулалт хийх хүсэлтэй хүмүүст энэ анги тохирно. Өглөө хүний тархи сэргэг, цээжлэх мэдрэмж өндөр байдаг тул хэл сурахад хамгийн тохиромжтой цаг. Өглөөний ангид анхан, дунд, гүнзгий шатны 3 түвшиний ангиуд хичээллэж байгаа учир суралцагч өөрийн түвшиндөө таарсан ангид сурах боломжтой юм. Өглөөний 06.00 цагаас 08.00 цагт хүртэл сурах боломжтой.