1. Монгол хүний сэтгэхүйн онцлогт тохирсон заах арга барил бүхий “ТESOL”зэрэгтэй багш боловсон хүчин
  2. Монгол хэлний дүрмийн мэдлэгийг Англи хэлтэй хослуулан заах боловсронгуй цогц хөтөлбөр
  3. 15 жилийн арвин туршлага
  4. 10000гаруй төгсөгчид
  5. Тохилог тухтай анги танхим
  6. Хамгийн боломжит төлбөрийн нөхцөл
  7. Цагийн өргөн сонголт
  8. Үнэгүй түвшин тогтоох шалгалт
  9. Хотын А бүс,
  10. Сэтгэл ханамжийн баталгаа

Хаяг: Энхтайвны гүүрний зүүн хойно Park place-ийн 6 давхарт 608 тоот.

Утас:9911-2414,9999-2414,9928-3293,9810-3020.