Олон улсад англи хэл заах ЭРХТЭЙ боллоо.

Олон улсад англи хэл заах ЭРХТЭЙ боллоо.
TESOL /The teaching of English as a second foreign language/
Канадын Конкордиа их сургуулийн TESOL диплом.

 


Онлайн цуврал хичээл №52

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2016/10/Ikon-News-АНГЛИ-ХЭЛНИЙ-ХИЧЭЭЛ-52-Сондор-хилэн-төвийн-багш....mp4


Онлайн цуврал хичээл №51

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2016/10/Ikon-News-АНГЛИ-ХЭЛНИЙ-ХИЧЭЭЛ-51-Сондор-хилэн-төвийн-багш....mp4


Онлайн цуврал хичээл №50

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2016/10/Ikon-News-АНГЛИ-ХЭЛНИЙ-ХИЧЭЭЛ-50-Сондор-хилэн-төвийн-багш....mp4


Онлайн цуврал хичээл №49

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2016/10/Ikon-News-АНГЛИ-ХЭЛНИЙ-ХИЧЭЭЛ-49-Сондор-хилэн-төвийн-багш....mp4


Онлайн цуврал хичээл №47

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2016/10/Ikon-News-АНГЛИ-ХЭЛНИЙ-ХИЧЭЭЛ-№47-Сондор-Хилэн-төвийн-багш....mp4