СОНДОР ХИЛЭН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ТӨВИЙН

ЗУСЛАНГИЙН СУРГАЛТ

 

/ЕБС-ийн 5-12-р ангийн сурагчид хамрагдах боломжтой./

Хугацаа:

1-р ээлж         6-р сарын 10-наас 6-р сарын 30.

   2-р ээлж    7-р сарын 1-нээс 7-р сарын 23.

 3-р ээлж        7-р сарын 24-нөөс 8-р сарын 13.

Үргэлжлэх өдөр:

Гурван долоо хоног.

Хаана:

СБД 18-р хороо Хуурай мухарын задгай ’’СОНДОР ХИЛЭН’’ зуны хотхон.

Шарга морьтын гүүрнээс 1.2 км. /Хандгайт явах замд/

Утас:

9911-2414, 9999-2414, 9928-3293, 9810-3020