"Сондор хилэн" англи хэлний төвийн БҮТЭН ӨДРИЙН ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН АНГИ /09.00 -16.30/

Богино хугацаанд англи хэл сурах хүсэл зорилго, хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүст…


"Сондор хилэн" англи хэлний төвийн БҮТЭН ӨДРИЙН ЭРЧИМЖҮҮЛСЭН АНГИ /09.00-16.30/

Англи хэл амьдралын хэрэглээ болсон энэ цаг үед богино хугацаанд цэгцтэй мэдлэг…


Англи хэлний 26 цагийн дүрмийн МОНГОЛ ХЭЛ ДЭЭРХ цогц хичээлийн ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ САН БҮРДЛЭЭ

Ikon.mn сайтын хамгийн эрэлттэй мэдээллүүдэд гадаад хэл нэн ялангуяа англи…


Онлайн цуврал хичээл №60

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2018/05/60.mp4


Онлайн цуврал хичээл №59

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2018/05/59.mp4


Онлайн цуврал хичээл №58

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2018/05/58.mp4


Онлайн цуврал хичээл №57

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2018/05/57.mp4


Онлайн цуврал хичээл №56

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2018/05/56.mp4


Онлайн цуврал хичээл №55

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2018/05/55.mp4


Онлайн цуврал хичээл №54

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2018/05/54.mp4