“Сондор хилэн’’ англи хэлний төв сургалтууддаа бүртгэж эхэллээ ...

Монгол хүний сэтгэхүйн онцлогт тохирсон заах арга зүйгээрээ олноо танигдсан…


’’Сондор хилэн’’ англи хэлний төвийн ХАГАС ӨДРИЙН ЯРИАНЫ АНГИ

Цаг /08.30-12.30, 18.30-22.30/ Англи  хэлний мэдлэгийг цогцоор нь системтэйгээр…


’’Сондор хилэн’’ англи хэлний төвийн БҮТЭН ӨДРИЙН ЭРЧИМЖҮҮЛСЭН АНГИ /09.00-16.30/

Англи хэл амьдралын хэрэглээ болсон энэ цаг үед богино хугацаанд цэгцтэй мэдлэг…


’’Сондор хилэн’’ англи хэлний төвийн БҮТЭН ӨДРИЙН ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН АНГИ /09-16.30/

Богино хугацаанд англи хэл сурах хүсэл зорилго, хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүст…


Онлайн цуврал хичээл №28

https://www.youtube.com/watch?v=Yo7h7_NLNJQ


Онлайн цуврал хичээл №27

https://www.youtube.com/watch?v=VOf9kg9L5Lk


Онлайн цуврал хичээл №26

https://www.youtube.com/watch?v=T4ceXAEDhi0


Онлайн цуврал хичээл №25

https://www.youtube.com/watch?v=yiiC6LagGH8


’’Сондор хилэн’’ англи хэлний төвийн бүтэн өдрийн гүнзгийрүүлсэн анги /09-16.30/

Богино хугацаанд англи хэл сурах хүсэл зорилго, хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүст…