"Сондор хилэн" англи хэлний төвийн БҮТЭН ӨДРИЙН ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН АНГИ /09.00 -16.30/

Богино хугацаанд англи хэл сурах хүсэл зорилго, хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүст…


"Сондор хилэн" англи хэлний төвийн БҮТЭН ӨДРИЙН ЭРЧИМЖҮҮЛСЭН АНГИ /09.00-16.30/

Англи хэл амьдралын хэрэглээ болсон энэ цаг үед богино хугацаанд цэгцтэй мэдлэг…


Онлайн цуврал хичээл №53

http://www.sondorkhilen.mn/wp-content/uploads/2018/05/53.mp4


“Сондор хилэн’’ англи хэлний төв сургалтууддаа бүртгэж эхэллээ ...

Монгол хүний сэтгэхүйн онцлогт тохирсон заах арга зүйгээрээ олноо танигдсан…


’’Сондор хилэн’’ англи хэлний төвийн ХАГАС ӨДРИЙН ЯРИАНЫ АНГИ

Цаг /08.30-12.30, 18.30-22.30/ Англи  хэлний мэдлэгийг цогцоор нь системтэйгээр…


’’Сондор хилэн’’ англи хэлний төвийн БҮТЭН ӨДРИЙН ЭРЧИМЖҮҮЛСЭН АНГИ /09.00-16.30/

Англи хэл амьдралын хэрэглээ болсон энэ цаг үед богино хугацаанд цэгцтэй мэдлэг…


’’Сондор хилэн’’ англи хэлний төвийн БҮТЭН ӨДРИЙН ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН АНГИ /09-16.30/

Богино хугацаанд англи хэл сурах хүсэл зорилго, хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүст…


’’Сондор хилэн’’ англи хэлний төвийн бүтэн өдрийн гүнзгийрүүлсэн анги /09-16.30/

Богино хугацаанд англи хэл сурах хүсэл зорилго, хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүст…


“Сондор хилэн” төвийн ЦАГИЙН АНГИУД

“Сондор хилэн” төвийн ирэх сарын сургалт 05 сарын 01-нд эхлэх бөгөөд, энэ…


Монгол багштай ярианы сургалтаа ирэх сараас эхлүүлэхээр боллоо

Англи  хэлний мэдлэгийг цогцоор нь системтэйгээр заадгаараа олонд танигдаад буй…